Konsultacja psychologiczna jest to pierwsze spotkanie osoby zainteresowanej psychoterapią z psychologiem. Daje możliwość rozpoznania problemu, przedstawienia swojej sytuacji życiowej i emocjonalnej oraz poznania wybranego przez siebie psychoterapeuty. Taka współpraca z psychologiem może trwać kilka spotkań i być wystarczająca do rozwiązania swoich problemów. Konsultacja psychologiczna może też ułatwić podjęcie decyzji o rozpoczęciu psychoterapii, uwzględniając możliwe do osiągnięcia cele, czas trwania procesu i kontakt z psychologiem.

Konsultacja psychiatryczna – jest spotkaniem z lekarzem psychiatrą osoby zainteresowanej podjęciem leczenia farmakologicznego. Dzięki pogłębionej rozmowie i przeprowadzonym badaniu lekarz może zaproponować odpowiednią formę leczenia i zaproponować kompleksową pomoc. Lekarz zaproponuje także niezbędne badania laboratoryjne lub konsultacje lekarskie w celu pogłębienia diagnostyki. Na pierwsze spotkanie warto ze sobą zabrać informacje dotyczące dotychczasowego leczenia i przyjmowanych leków.

Psychoterapia, to forma pomocy opartej na dialogu, który sprzyja zrozumieniu swojego myślenia, przeżywanych uczuć i sposobu reagowania. Takie samopoznanie jest podstawą do poradzenia sobie z zaistniałymi trudnościami i uzyskanie trwałej zmiany funkcjonowania, a co za tym idzie poprawy jakości życia.

Psychoterapia par jest przeznaczona dla osób pozostających w związkach, które przeżywają trudności w relacji, kryzysy, bądź nie potrafią poradzić sobie z doświadczanymi problemami i pragną poprawy jakości związku. Nawet najlepsze związki mogą okresowo przeżywać konflikty, które utrudniają tworzenie satysfakcjonującego trwałego związku. Wspólna terapia umożliwia odbudowanie relacji i wzajemnej akceptacji.

Psychoterapia dysfunkcji seksualnych przeznaczona jest dla osób indywidualnych oraz dla par, w życiu których występują trudności w sferze seksualności, które wpływają negatywnie na samoocenę, relacje międzyludzkie i jakość życia.

Stosowane przez nas podejście terapeutyczne charakteryzuje wysoka skuteczność leczenia potwierdzona badaniami oraz duża popularność wśród terapeutów na całym świecie.

Diagnoza gotowości szkolnej ma na celu sprawdzenie podstawowych umiejętności jakie powinno posiadać dziecko przed podjęciem nauki w Szkole Podstawowej. Pomaga również podjąć decyzję czy warto posłać dziecko od razu do pierwszej klasy, czy może warto rozważyć zerówkę. W przypadku stwierdzenia obszarów do pracy rodzic lub opiekun prawny dostanie informację zwrotną dotyczą tego, nad czym warto popracować lub czy konieczna jest konsultacja z innym specjalistą np. logopedą. 

Badanie jest podzielone na dwa spotkania. Podczas pierwszego odbywa się krótka rozmowa z rodzicem oraz badanie dziecka. Warto wcześniej przygotować dziecko, do tego, że zostanie same z diagnostą. Jeśli dziecko posiada opinie wydane z przedszkola lub Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej warto zabrać ze sobą ksero.

Drugie spotkanie ma na celu omówienie diagnozy i ewentualnych niepewności rodzica. Podczas tego spotkania zostaje również wydana opinia z badania.

Jeśli nie zdecydowałeś jaką formę pomocy wybrać lub jaki specjalista będzie dla Ciebie najlepszy, zadzwoń lub napisz maila aby uzyskać poradę.

 601 146 110