Aleksandra Krasowska

Lekarz, doktor nauk medycznych, specjalista psychiatra, specjalizująca się w seksuologii.

Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, w trakcie szkolenia psychoterapeutycznego m.in. w Ośrodku Pomocy i Edukacji Psychologicznej „INTRA”. Pracownik Katedry i Kliniki Psychiatrycznej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami wydziału lekarskiego oraz uczestniczy w pracach badawczych.

Przyjmuje i konsultuje pacjentów w ramach trzech jednostek Centrum Psychoterapii Szpitala Nowowiejskiego ul. Dolna 42: Poradni Leczenia Nerwic, Oddziału Dziennego XIII Zaburzeń Nerwicowych oraz Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia. Pełni obowiązki kierownika wyżej wymienionej Poradni Leczenia Nerwic.

Autorka i współautorka doniesień naukowych wygłaszanych na konferencjach krajowych i zagranicznych jak również publikacji z zakresu psychiatrii i seksuologii. Członek Europejskiego oraz Polskiego Towarzystwa Medycyny Seksualnej. W swojej pracy wykorzystuje oddziaływania psychoedukacyjne, psychoterapeutyczne oraz farmakoterapię (zastosowanie leków).