Pola Gromek

Psycholog, seksuolog, psychoterapeuta w trakcie szkolenia

Ukończyłam studia psychologiczne z tytułem magistra psychologii o specjalności psychologia kliniczna oraz studia podyplomowe na kierunku „Seksuologia kliniczna” na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym. Obecnie jestem w trakcie szkolenia z psychoterapii poznawczo-behawioralnej w Centrum CBT-EDU.

Ukończyłam również studia podyplomowe „Resocjalizację i socjoterapię” w Wyższej Szkole Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych w Łodzi oraz liczne certyfikowane szkolenia w tym „Trening Umiejętności Społecznych” oraz „Radzenie sobie ze stresem” i „Psychoedukację”. Podnoszę swoje kwalifikację biorąc udział w szkoleniach i konferencjach z zakresu seksuologii i psychoterapii.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w Poradni Zdrowia Psychicznego Oddziału Dziennego w Szpitalu Wolskim oraz w Ośrodku Leczenia Uzależnienień „Kazuń”. Odbyłam staże w Poradni Seksuologicznej i Patologii Współżycia, w Poradni Seksuologicznej i Psychoterapii w Warszawie. Od kilku lat współpracuję z prywatnymi gabinetami psychoterapii prowadząc terapię pacjentów indywidulnych oraz par.

Posiadam również kompetencje w pracy z dziećmi i młodzieżą, które zdobyłam podczas współpracy z fundacjami i stowarzyszeniami m.in. w Aslanie i Wspólnym podwórku. Brałam udział w obozach terapeutycznych, pracowałam społecznością terapeutyczną i współtworzyłam programy zajęć socjoterapeutycznych. Pracowałam również jako psycholog szkolny i diagnosta gotowości szkolnej w Dwujęzycznej Prywatnej Szkole Podstawowej. Prowadziłam także warsztaty dla dzieci i młodzieży z doradztwa zawodowego i profilaktyki.

W swojej pracy korzystam głównie z metod psychoterapii poznawczo-behawioralnej oraz ACT (terapii akceptacji i zaangażowania). Regularnie korzystam z superwizji.
.